Vikingatida keramik tog plats i min motivvärld 2011 och jag ägnade en del tid åt att studera de tekniker och stilar som fanns i skandinavien efter stenåldern.
Det är i mångt och mycket bara en vidareutveckling  av det som fanns tidigare. Men det är mestadels funktion före kreativitet. På stenåldern var det tvärtom.

Man kommer på det plana bordet under den här tiden och
föremålen får plötsligt en plan botten, som man förhåller sig till på olika sätt, formmässigt.  De saker jag gjorde tenderade att bli mera järnålder och bronsålder,  pga de vackrare formerna.

Ceramics in the vikingage, got a place in my world 2011 and I spent some time in study of the techniques and styles in Scandinavia after the neolithic age. Its much just an evolvement of the forms from earlier ages. But its mostly function before creativity. In the stoneage, it was the other way around.
They begin using flat tables in the vikingage and the objects suddenly get a flat bottom, that the makers adapt the forms to. The objects I made from 2011 tended to be bronzeage or ironage, rather than vikingage, because of the beauty of those forms.


 Replik på hängkärl från vikingatid,
tummat lergods.

 

 

Några repliker på föremål som
hittats i Sverige, från olika tidsåldrar.

Replika on objects found in sweden,
from different ages.


Begravningsurna från järnåldern,
i lergods. Hängkärl från vikingatid,
tummat stengods. 

Burial urn from ironage, clay. Hanging vessel
from vikingage, pinched stoneware.Replik på kärl från järnåldern. Tummat lergods.

Replika on vessel from ironage, pinched clay.
Replik på kopp från järnåldern.
Originalet hittat i Hindby,  Skåne.
Tummat lergods.

Replika on cup from ironage, found
in Hindby, Skane. Pinched clay.

Tillbaka