Tumning, vad är det?
I princip är det att forma leran mellan fingrarna,
tunna ut och dra ut, tills föremålet är klart. 

Jag använder tumning, skulptering med
verktyg (träpinnar med olika form),
jag tunnar ut och slätar ut leran
med runda stenar,  jag klappar leran med träklappor.

Jag drejade inte före 2015. Nu har jag börjat
lära mig dreja upp en form för att sedan
skulptera på den.

Denna "droppskål" nedan, 
är handbyggd enligt beskrivningen ovan.  
Jag gjorde några såna mest för att bevisa att
man kan handbygga vad som helst.

 

Pinching, what is that?
In principal its forming the clay between your
fingers, thin it out until the object is finished.

I use pinching, sculpting with an assortment
of tools, mostly of wood. I thin and smooth
the clay with round stones and strike it
with flat pieces of wood.

I didn't throw on a wheel before 2015. Now
I have begun learning how to throw a form
to sculpt on.

The "drop bowl" below is built by hand
as in the description above, and I made
a bunch of these way back, just to
prove it could be done by pinching.