Lite gull-elak fisk med havsväxter i pannan.

Somewhat cute-naughty fish with seaplants on his forhead.

 

Söt väggfisk, såld på Nordstans hantverksmarknad i juli i år.

A lovely fish-on-the-wall, sold at the Nordstan craftfair this july.

 En söt undra och ett par tummade ägg.

A sweet wonderer and a couple of pinched eggs.

 Undupaten  glaserad och klar.

The budparr glazed and ready.

<-----------

Lastar i ugnen för att bränna skröj (utan glasyr
till ca 1000 grader). Leror porslin, fyle från Lokatta på gotland och Indian summer från Mud Market, Göteborg.

Loading the kiln to fire bisque (without glaze to 1000 degrees C)

Arbete pågår

Work in progress

Ibland ser jag direkt vilka Undror som passar att stå tillsammans och visa nånting..

Sometimes I can see instantly which Wonderers who would be paired up well to interact....Vissa kan man se själen på ..

Some show their soul ..

 

 

 

Medan andra förblir mysterier..

While others remain enigmas...

Hylla i min verkstad

 

Shelf in my workshop

 

eXTReMe Tracker