Exempel på reliefer jag gjort,
enkla i formen men inte
fullt så enkla att få till.

"Befrielse", stengods.
--------->

"Tystad"

Stengods.