Moder Jord.
Den Stora Modern.
Hon har haft många olika
namn genom årtusenden.

Hel. Inanna. Ishtar. Astarte.
Det berättas om hennes kult
i bibeln, om hennes många
tempel och om hur man
krossade hennes tempel
och pinade hennes
tillbedjare.

Men hon finns fortfarande och
mycket av vår kultur och vårt arv
bygger på det som byggdes upp
av de som bad till Vår Moder,
Vår Fru, Moder Jord.

Jag har gjort många mödrar
sedan min första, som var
det första jag gjorde i lera.
Det var  1990.

 


Moder Jord, rödlera.

 

 

 

 

 

<---  Några olika moder jord-varianter.
Från vänster, silver, gjuten, finns att
få på beställning. Sedan en i brunt
lergods, går att få med svart glasyr
så att den liknar järn. Den tredje är
i porslin med lite järnoxidglasyr.
Den fjärde är i porslin med blå effektglasyr.

En större moder jord, för
montering på en ?
Cirka 10 cm hög,
svartbrunt lergods med
järnoxidglasyr.