Glunkar gör jag i en serie,  en familj med glunkar, ett stort släktträd vid det här laget, med olika glunkar men med mycket starkt släktskap. De gör olika saker; 
sitter, ligger, solar, spelar fiol, läser böcker mm.

Stengods, cirka 15-20 cm höga, från början, på 90-talet, var  de i vitt stengods, sedan hittade jag min favoritlera för glunkar, som jag använder
fortfarande. 

En del glunkar har prickar eller ränder. Andra klättrar ur ägg. Några hänger på väggen.

Jag gör ett litet antal glunkar vart år och numera för jag bok på dem. 

Min vision av glunkens själ,  är en liten en,  i den stora världen.Glunks are made as a series of individuals in a family of glunks, a great family tree with different glunks, strongly related. They do a number of things; 
sitting,  laying down, sunning, playing fiddle, reading books, and so on..

They are made of stoneware clay, about 15 - 20 cm tall. From the beginning in the 90-ies they were made of white stoneware, but later I found my favourite clay for glunks, that I still use. 

Some glunks have dots or stripes. Other climb from or sit in eggs. Some are put on the wall.

I make a small number of glunks every year and nowadays I keep books on them. 

My vision of the soul of a glunk, is a small one, in the big world. 
En glunkfröken   -   miss Glunk

En utvikningsglunk  -  A centerfold glunk

Ägg-glunkar har jag gjort länge, sedan ett barn frågade hur glunkar kommer till och jag
spontant svarade - ur ägg! innan jag han tänka efter...
Naturligtvis måste jag sen visa detta genom att göra en glunk sittande i ett trasigt äggskal.

I have made egg-glunks quite a long time,  since some child asked me where the glunks come from and I answered before I had time to think, -from eggs!
Naturally I had to show that later by making a glunk sitting in a broken eggshell.

 

Badglunk på sitt badlakan.

 

Två moderna glunkar,  gjorda 2015, de första av en grupp glunkar som fick följa med på Nordstan, Göteborg, till jul, när jag åter började jobba som skulptör. Äntligen!!

Two modern glunks, made 2015, the first of a group of glunks that I took to Nordstan, Gothenburg, where I returned to work with sculpture.  At last!!