En tankfull Gaia,
som ser in i evigheten.

Stengods, cirka
20 cm lång.