En Gaia som ligger 
och ser upp i skyn,  
ser hon moln?
Stengods.