Androgyn figur i stengods, som ser ut som en kvinna från framsidan och en fallos från andra hållet. 
Mycket vanlig typ av figur i södra Europa på yngre stenåldern. Här bemålad med talet tre och andra vanliga symboler från stenåldersfynd.
Stengods, cirka 20 cm hög.

Androgynos figurine, stoneware, looking like a woman from the front, and like a phallos from the back. A common find in the south of Europe from the stoneage finds. Here, painted with the symbol for 3 and other common stoneage symbols.

Stoneware, about 20 cm tall.
Another phallos/goddess-figurine,
in clay, about 5 cm tall.
In front a face of an owl, much
like the owlfaces found on 
burial urns from the neolithic age.

 

Back

 

 


En annan fallos/moderfigur,
replik i lergods, cirka 5 cm hög.
Uggleansikte på framsidan
som liknar uggleansikten man
hittat på gravurnor, också
från stenåldern.

Tillbaka