Det finns nog mycket man kan säga om mina 
sk målningar. Själv säger jag bara att jag målar det som faller mig in, och det gör det ju.

Ibland som en trettiotons truck rätt i skallen 
och man bara måste måla nåt som man inte själv förstår.

Jag tar ibland till penseln när jag blir less på lera,  eller när jag får nån idé som inte låter sig göras i lera.

©Lalera/Bus

 

 

There is probably a lot one could say about my paintings.  I myself will only say that I paint whatever comes to mind, and it sure does.

Sometimes it comes like a thirty ton truck
straight into my head and I just have to paint something that I dont rightly understand then and there.

I sometimes turn to the brush when I get fed up with clay, or when I get an idea, that will not bear to be made in clay.

 
"Lux Eterna"

©Lalera/Bus

 

 

"Ovum"


©Lalera/Bus

 

 

 

"Protector"

©Lalera/Bus

 

"Bird's rising"

©Lalera/Bus